22 303 9999
Darmowa wysyłka od 300 zł
тел. +48 693 999 451

Administratorem Danych Osobowych jest SABELL S.C. z siedzibą w Warszawie 02-493 przy ul. Krańcowej 41, posiadającą NIP 5222666096 oraz REGON 015307356.

Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo:

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji

Ze względu na charakter biznesowy portalu wymagane jest podanie danych, potwierdzających przynależność branżową osoby lub firmy. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój login lub adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez SABELL S. C., pracowników lub współpracowników Spółki, jak też podmioty udzielające wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych lecz będą służyć wyłącznie do realizacji naszych celów: zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówień), wysyłki własnych ofert handlowych za pomocą poczty elektronicznej lub SMS lub realizacji innej umowy.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

W trakcie rejestracji zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać informacje handlowe od firmy Sabell.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom administracji publicznej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

- w przypadku danych podawanych przy rejestracji lub kontakcie z nami: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), tj. dane te zbierane są za Twoją zgodą;

- w przypadku zamiaru dokonania transakcji: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. dane te są niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą a Sabell, lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia tej umowy;

- w przypadku danych zbieranych automatycznie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. dane te są zbierane w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Sabell opisanych powyżej, takich jak analiza zachowań użytkowników strony;

- w przypadku ujawnienia danych osobowych pracownikom administracji publicznej, organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dane te są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie Sabell.

Twoje dane nie są przekazywane poza granice Unii Europejskiej.

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

W przypadku danych podanych przez Ciebie dobrowolnie, będziemy je przechowywać do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dodatkowo, w przypadku danych podanych w związku z zawarciem transakcji, będziemy je przechowywać przez okres przedawnienia potencjalnych Twoich roszczeń wobec nas, tj. co najmniej 6 lat od końca roku, w którym zawarto transakcję.

Dane zbierane automatycznie "pliki cookies" nie są zapisywane na naszym serwerze na określony czas lecz tylko na czas danej sesji użytkownika. 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru nad przestrzeganiem przez nas prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu przycisku "Zmieniam dane", możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częscią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić oraz umożliwić logowanie Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Strona posiada certyfikat SSL. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie informacje dotyczące danych klientów są przechowywane w formie zaszyfrowanej.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt:
1. na adres poczty elektronicznej: iodo@sabell.pl  używając adresu e-mail, który był podany podczas udostępniania danych
2. korespondencyjnie na adres: SABELL 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 41.